Op dit moment is onze website nog in ontwikkeling. Binnenkort komt deze online.

AgroSar is specialist op twee gebieden:

 1. Uitvoering van natuurbegrazing (met runderen en schapen) voor landeigenaren, stichtingen, overheden, industrieterreinbeheerders, instituties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
 2. Advies op het gebied van:
  • Landschaps- en natuurbeheer
  • Onderhoud en aanleg van landschapselementen
  • Stichten en beheren van landgoederen
  • Verwerken en vermarkten van landbouwproducten
  • Agrotoerisme
  • Educatieboerderijen/zorglandbouw

Voor meer informatie kunt u voorlopig contact opnemen met Henk van der Sar.

Telefoon: 06 - 360 501 57
Email: Neem contact op

Website by Rocketsuit - ©2016 AgroSar