Welkom bij AgroSar

AgroSar is een compacte, dienstverlenende netwerkorganisatie voor de landbouw- en landschapssector. AgroSar is actief op twee werkgebieden:

AgroSar Advies is een adviesbureau op het gebied van meer of minder complexe agrarische en landschappelijke vraagstukken. Lees meer

AgroSar Begrazing is full service aannemer van uiteenlopende begrazingsprojecten. Van eenvoudig kort houden van de vegetatie tot en met het realiseren van hoogwaardige natuurdoelen. Lees meer

AgroSar Vlees Nieuw! Een van de nevenactiviteiten van AgroSar is de verkoop van vlees van eigen dieren uit de begrazingsprojecten. Lees meer

Plattelandsfoto